fbpx

Viktig information till dig som beställer reklamkondomer

Först och främst: Vi vill inte smutskasta andra företag i vår bransch. Alla som arbetar med kondomer gör ett viktigt jobb med att skapa tillgänglighet till preventivmedel som skyddar mot både oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. Detta är viktigt för alla människor i alla åldrar, men speciellt för ungdomar.

Orsaken till att vi vill gå ut med en varning till dig som nu jämför priser på reklamkondomer är för att informationen kring säkerhetskrav för kondomer inte allmänt känd, samt att du som kund kan bli lurad. Vi anser även att det kastar dåligt ljus på branschen i stort, vilket vi tycker är oerhört tråkigt.

Kondomer är inte som vilken handelsvara som helst. Eftersom kondomen ska skydda dig mot både sjukdom och oönskade graviditeter klassificeras kondomen som Medicinteknisk Utrustning klass II b (Medical Device). Detta innebär att såväl tillverkningen som hela leveranskedjan fram till slutkonsument är noggrant reglerad.

Att produkten är korrekt hanterad hela vägen ger trygghet för såväl slutkonsument som varje aktör i hela leveranskedjan.

Lagstiftningen för hantering av kondomer / Medicinteknisk utrustning klass II b är omfattande. Det centrala är att produkten måste packas av ett företag certifierat enligt ISO 13485. För detta måste företaget ha ett kvalitetsledningssystem som årligen granskas. Detta säkerställer att produkten hanteras på korrekt sätt, samt att hela produktionsprocessen följer de krav som finns på medicinteknisk utrustning.

Om man bryter mot detta krav är resultatet att kondomen inte längre är CE-märkt. Det finns alltså inget juridiskt skydd för konsumenten och inget som garanterar produktens säkerhet. Ansvarsfrågan blir otydlig och sist och slutligen blir det konsumenten som blir lidande.

Just nu finns det företag i Sverige som inte följer de rådande krav som finns på ompaketering av kondomer. Exempelvis packas kondomer om av företag själva i deras lokaler, utan ISO13485-certifikat eller tillräckliga kvalitetsprocesser. Produkten, som erbjuds i form av reklamkondomer, är alltså INTE CE-märkt och följer varken svensk eller EU-lagstiftning.

Vi vill vara tydliga med att vi har varit i direkt kontakt med de företag som inte följer lagstiftningen. Företagen känner alltså till att deras produkt är undermålig och inte uppfyller kraven. Det handlar inte om okunskap, utan detta sker uppsåtligen. Vi bedömer att orsaken är att spara pengar, eftersom ISO 13485-certifieringar är väldigt dyra.

Hur kan man vara säker?

Jämför gärna pris hos alla de leverantörer som finns på marknaden. Vi rekommenderar dock att du alltid ber företaget om en kopia av ikraftvarande ISO 13485-certifikat för det företag som ompaketerar produkterna. Om företaget kan leverera ett ikraftvarande certifikat är det ett intyg på

Här listar vi samtliga krav som finns på reklamkondomer i Europa:

  • Kondomen som används måste vara tillverkad enligt ISO 4074:2002
  • Kondomen måste förpackas av ett företag som har en giltig ISO 13485-certifiering
  • Kondomer måste alltid ha Instruktioner för användning. Instruktionerna ska finnas tillgängliga på det officiella språket för den tilltänkta marknaden (t.ex. svenska för Sverige, finska och svenska för Finland). Dessa trycker vi på insidan av kondomförpackningen.
  • På utsidan av kondomförpackningen måste det finnas förteckning över innehåll, bäst-före datum, batch-nummer, CE-beteckning samt tillverkarens namn och adress. På kondomfoliet måste det även stå CE-beteckning, bäst-före datum samt LOT-nummer

När du beställer reklamkondomer från Kondomermedtryck.se kan du vara trygg. Vi följer alltid rådande lagstiftning och vår produktionsprocess är årligen granskad av tredjeparts aktörer.

Om du har frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att kontakta oss på info (a) kondomermedtryck.se.